Tổng hợp công thức tính nhanh Hóa học vô cơ cần ghi nhớ

KÌ THI THPT QUỐC GIA

Nắm chắc công thức tính nhanh Hóa học vô cơ chính là chía khóa giúp thí sinh tiết kiệm thời gian làm bài cũng như đạt điểm số cao.

Tổng hợp công thức tính nhanh Hóa học vô cơ cần ghi nhớ

Tổng hợp công thức tính nhanh Hóa học vô cơ cần ghi nhớ

Tính chính xác cũng như tốc độ làm bài chính là yếu tố quyết định đến điểm số mà thí sinh cần ghi nhớ trong bài thi môn Hóa học của Kỳ thi THPT Quốc gia. Để làm tốt những câu hỏi trong phần hóa học vô cơ, thí sinh cần nắm được những công thức tính nhanh dưới đây:

Các công thức tính nhanh Hóa học vô cơ cần ghi nhớ

Đối với bài tập tính số mol

 1. Bài tập tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết lựơng CO2 vào dd Ca(OH)2

Số mol kết tủa= Số mol OH- – Số mol CO2

(Đk: Số mol ktủa< Số mol CO2)

 1. Tính Vdd NaOH cần cho vào dd Al3+ để xuất hiện lượng kết tủa theo yêu cầu:

+) Số mol OH- = 3 Số mol ktủa

+) Số mol OH- = 4 Số mol Al3+ – Số mol kết tủa

 1. Bài tập tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết lượng CO2 vào dd chứa hỗn hợp NaOH và Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2:

Số mol CO3- = Số mol OH- – Số mol CO2

So sánh với Số mol Ba2+ hoặc Số mol Ca2+ để xem chất nào phản ứng hết

(Đk: Số mol CO3-< Số mol CO2)

 1. Tính VCO2 cần hấp thụ hết vào dd Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 thu được lượng kết tủa theo yêu cầu:

+) Số mol CO2 = Số mol ktủa

+) Số mol CO2 = Số mol OH- – Số mol kết tủa

Bài tập tính khối lượng muối: Cô Lê Thị Hảo hiện đang là giảng viên Văn bằng 2 Cao đẳng Dược TPHCM – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur hướng dẫn bài tập tính khối lượng muối như sau:

 1. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn hợp kim loại bằng H2SO4 loãng giải phóng H2:

Khối lượng muối sunfat = Khối lượng h2 + 96 số mol H2

 1. Tính khối lượng muối clorua thu được khi hoà tan hết hỗn hợp kim loại bằng dd HCl giải phóng H2:
 2. Tính khối lượng muối clorua thu được khi hoà tan hết hỗn hợp oxit kim loại bằng dd HCl:

Thí sinh lưu ý bài tập tính khối lượng muối

Thí sinh lưu ý bài tập tính khối lượng muối

Khối lượng muối clorua = Khối lượng h2 +27,5 số mol HCl

 1. Tính khối lượng muối clorua thu được khi hoà tan hết hỗn hợp kim loại bằng dd HCl vừa đủ:

Khối lượng muối clorua = Khối lượng h2 +35,5 số mol HCl

 1. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn hợp các kim loại bằng H2SO4 đặc, nóng giải phóng khí SO2, S, H2S:

Khối lượng Muối= Khối lượng kl + 96 (số mol SO2 + 3 số mol S+4 số mol H2S)

Tính số mol HNO3 cần dùng để hòa tan hỗn hợp các kim loại:

Số mol HNO3 = 4 Số mol NO + 2 Số mol NO2 + 10 Số mol N2O +12 Số mol N2 +10 Số mol NH4NO3

Lưu ý: Không tạo ra khí nào thì số mol khí đó bằng 0.

 1. Tính khối lượng muối nitrat kim loại thu được khi cho hỗn hợpcác kim loại tác dụng HNO3 (không có sự tạo thành NH4NO3):

Khối lượng muối = Khối lượng kl + 62 (3 Số mol NO + Số mol NO2 + 8 Số mol N2O +10 Số mol N2)

Chú ý: Không tạo ra khí nào thì số mol khí đó bằng 0.

Nếu có sự tạo thành NH4NO3 thì cộng thêm vào mNH4NO3 có trong dd sau phản ứng. Khi đó nên giải theo cách cho nhận electron.

Chú ý khi tác dụng với Fe3+, HNO3 phải dư.

 1. Tính khối lượng muối thu được khi cho hỗn hợp sắt và các oxit sắt tác dụng với HNO3 dư giải phóng khí NO:

Khối lượng Muối = (Khối lượng h2 + 24 Số mol NO)

 1. Tính khối lượng muối thu được khi hoà tan hết hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng H2SO4 đặc, nóng, dư giải phóng khí SO2:

Khối lượng Muối = (Khối lượng h2 + 16 Số mol SO2)

 1. Tính m gam Fe3O4 khi dẫn khí CO qua, nung nóng một thời gian, rồi hoà tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng H2SO4 đặc, nóng, dư được khí SO2 là duy nhất: Khối lượng = (Khối lượng x + 16nSO2)

Lưu ý: Khối lượng Fe2O3 khi dẫn khí CO qua, nung nóng một thời gian, rồi hoà tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng H2SO4 đặc, nóng, dư được khí SO2 là duy nhất: Khối lượng = (Khối lượng x + 16nSO2)

 1. Tính m gam Fe3O4 khi dẫn khí CO qua, nung nóng một thời gian, rồi hoà tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng HNO3 loãng dư được khí NO là duy nhất: Khối lượng = (Khối lượng x + 24nNO)

Khối lượng Fe2O3 khi dẫn khí CO qua, nung nóng một thời gian, rồi hoà tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng HNO3 loãng dư được khí NO là duy nhất: Khối lượng = (mx + 24nNO)

Với những công thức tính nhanh môn Hóa học mà chuyên trang tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Sài Gòn – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur chia sẻ như vậy, mong rằng các bạn sẽ vận dụng hiệu quả và đạt được điểm cao trong phần hóa học vô cơ trong kỳ thi THPT sắp tới.

Nguồn: Tuyển sinh Y Dược Vĩnh Long tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *