Những điều cần biết về sách “Dược điển Việt Nam 4”

TIN TỨC Y TẾ

“Dược điển Việt Nam 4” được xem là tài liệu chuyên ngành của sinh viên Y Dược. Vậy nội dung của cuốn bách khoa toàn thư này như thế nào?

Vai trò của sách Dược điển Việt Nam 4 với sinh viên Y dược

Vai trò của sách Dược điển Việt Nam 4 với sinh viên Y dược

Vai trò của sách Dược điển Việt Nam 4 với sinh viên Y dược

Dù bạn đang theo học hệ Trung cấp, Cao đẳng hay Đại học Y Dược thì bạn cũng cần phải trang bị cho mình tài liệu mang tên Dược điển Việt Nam 4. Vậy tại sao cuốn sách Dược điển Việt Nam lại quan trọng đối với sinh viên theo học khối ngành Y Dược như vậy?

Theo các giảng viên Cao đẳng Y Dược Sài Gòn cho biết, “Dược điển Việt Nam 4” là Bộ sách viết về tiêu chuẩn quốc gia về thuốc, quy định về tiêu chuẩn chất lượng thuốc và các phương pháp chung về kiểm nghiệm thuốc. Bên cạnh đó, cuốn sách còn là văn bản quy phạm kỹ thuật quan trọng của ngành Y tế trong công tác kiểm tra, quản lý, giám sát, bảo đảm và nâng cao chất lượng thuốc phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Có thể nói sách Dược điển Việt Nam 4 đối với sinh viên Y Dược quan trọng như từ điển Tiếng Anh đối với sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ anh hay sư phạm tiếng anh.

Sách Dược điển Việt Nam 4 là cuốn sách được ấn hành gần đây nhất gồm các Tiêu chuẩn quốc gia về thuốc như sau:

 • Tiêu chuẩn về nguyên liệu hoá dược và thành phẩm hoá dược;
 • Tiêu chuẩn về dược liệu và thuốc từ dược liệu;
 • Tiêu chuẩn về chế phẩm vắc xin và sinh phẩm y tế;
 • Tiêu chuẩn về phương pháp kiểm nghiệm chung cho thuốc và nguyên liệu làm thuốc dùng cho người.

Đây được xem là tài liệu rất quan trọng và cần thiết đối với những bạn học Cao đẳng Dược trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và kể cả sau khi tốt nghiệp đi làm của mình.

Nội dung sách Dược điển Việt Nam 4 là gì?

Nội dung sách Dược điển Việt Nam 4 là gì?

Nội dung sách Dược điển Việt Nam 4 là gì?

Dược điển Việt Nam như là cuốn sách từ điển dược điển Việt Nam được dùng rất phổ biến trong các trường đại học, cao đẳng thuộc khối ngành Y Dược do Hội đồng dược điển Việt Nam biên soạn. Sách Dược điển Việt Nam đến nay có 4 bản ấn hành:

 • Dược điển Việt Nam I (tập 1: 1970-1977; tập 2: 1983)
 • Dược điển Việt Nam II (tập 1: 1990; tập 2: 1991; tập 3: 1994)
 • Dược điển Việt Nam III (2002).
 • Dược điển Việt Nam IV (2009).

Với quyển Sách Dược điển Việt Nam 4 là quyển sách được ban hành có 4 chuyên luận chính:

 • Chuyên luận bào chế
 • Chuyên luận Dược Liệu
 • Chuyên Luận Vaccin
 • Chuyên luận Hóa dược

Với kiến thức Y – Dược được biên soạn một cách khoa học, theo một quy trình thống nhất, đồng thời kết hợp xem xét sửa đổi các tiêu chuẩn đã ban hành và bổ sung cập nhật các tiêu chuẩn thuốc mới đảm bảo sự kế thừa truyền thống của Dược điển Việt Nam, cập nhật tiến bộ khoa học kỹ thuật, đảm bảo tính thực thi áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong nước, phù hợp với quy định tại các Dược điển tiên tiến được áp dụng rộng rãi trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng dược phẩm trên thế giới. Có thể nói đây là một tài liệu quý và không thể thiếu dành cho các bạn theo học Y dược hiện nay.

Nguồn: Y Dược Vĩnh Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *