Luật khám chữa bệnh và những điều cần lưu ý

TIN TỨC Y TẾ

Người hành nghề khám chữa bệnh và người bệnh cần nắm rõ những nguyên tắc, quyền và nghĩa vụ của mình trong “Luật khám chữa bệnh” được ban hành ngày 01/01/2011.

Luật khám chữa bệnh và những điều cần lưu ý

Luật khám chữa bệnh và những điều cần lưu ý

Những thông tin về quy định chung

Nguyên tắc trong hành nghề KCB

 • Tôn trọng quyền của người bệnh, bí mật thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư
 • Tôn trọng, hợp tác và bảo vệ người hành nghề khi làm nhiệm vụ
 • Bảo đảm đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề

Các hành vi bị cấm khi hành nghề

 • Từ chối hoặc cố ý chậm cấp cứu người bệnh
 • Khám bệnh, chữa bệnh không có chứng chỉ hành nghề hoặc trong thời gian bị đình chỉ
 • Thuê, mượn, cho thuê, cho mượn chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hoạt động
 • Bán thuốc cho người bệnh dưới mọi hình thức (trừ BS đông y, lương y)
 • Sử dụng rượu, bia, thuốc lá khi khám bệnh, chữa bệnh.
 • Vi phạm quyền của người bệnh
 • Áp dụng phương pháp chuyên môn chưa được công nhận, thuốc chưa được phép lưu hành
 • Cán bộ, công chức, viên chức y tế thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành bệnh viện hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân
 • Đưa, nhận, môi giới hối lộ trong khám chữa bệnh (KCB)

Quyền và nghĩa vụ của người bệnh

Nhằm giúp người bệnh hiểu được quyền và nghĩa vụ của người bệnh, các giảng viên Cao đẳng Y Dược Sài Gòn – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur chia sẻ một số thông tin như sau:

Quyền của người bệnh

 • Được điều trị bằng phương pháp an toàn theo đúng quy định chuyên môn kỹ thuật
 • Được giữ bí mật thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án.
 • Được tôn trọng danh dự
 • Được cung cấp thông tin tóm tắt về hồ sơ bệnh án
 • Được cung cấp thông tin, giải thích, tư vấn đầy đủ về tình trạng bệnh, kết quả, rủi ro có thể xảy ra để lựa chọn phương pháp chẩn đoán và điều trị.
 • Chấp nhận hoặc từ chối tham gia nghiên cứu y sinh học về khám chữa bệnh (KCB)
 • Quyền được từ chối chữa bệnh và ra khỏi cơ sở KCB

Nghĩa vụ của người bệnh

 • Nghĩa vụ tôn trọng người hành nghề
 • Chấp hành chỉ định chẩn đoán, điều trị của người hành nghề
 • Nghĩa vụ chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh

Quyền của người hành nghề khám chữa bệnh

Quyền của người hành nghề khám chữa bệnh

Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Quyền của người hành nghề

 • Được quyết định và chịu trách nhiệm về chẩn đoán, phương pháp điều trị bệnh trong phạm vi hoạt động chuyên môn.
 • Được ký hợp đồng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với các cơ sở KCB nhưng chỉ được chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho một cơ sở khám chữa bệnh.
 • Được pháp luật bảo vệ và không phải chịu trách nhiệm khi thực hiện đúng quy định về chuyên môn kỹ thuật mà vẫn xảy ra tai biến
 • Được đề nghị cơ quan, tổ chức, hội nghề nghiệp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi xảy ra tai biến đối với người bệnh

Nghĩa vụ của người hành nghề

 • Thực hiện đúng quy định chuyên môn kỹ thuật và chịu trách nhiệm về việc KCB của mình
 • Không được kê đơn, chỉ định dùng dịch vụ KCB, gợi ý chuyển người bệnh tới cơ sở KCB vì vụ lợi.
 • Giữ bí mật tình trạng bệnh, những thông tin mà người bệnh đã cung cấp và hồ sơ bệnh án.

Xác nhận quá trình thực hành đối với bác sĩ

 • 18 tháng thực hành tại BV, viện nghiên cứu có giường bệnh
 • Đối với Giám đốc, trưởng khoa: thời gian là 36 tháng

Điều kiện cấp lại chứng chỉ hành nghề

Có đủ điều kiện theo Điều 18 của Luật & có giấy chứng nhận đã cập nhật kiến thức y khoa liên tục

Thu hồi chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hành nghề

 • Người hành nghề không hành nghề trong thời hạn 02 năm liên tục
 • Người hành nghề không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian 02 năm liên tiếp

Quy định về sai sót chuyên môn, giá dịch vụ trong khám chữa bệnh

Trách nhiệm của người hành nghề, cơ sở khám chữa bênh khi xảy ra tai biến trong KCB

 • Trường hợp xảy ra tai biến do sai sót chuyên môn kỹ thuật; hoặc các trường hợp được xem là bất khả kháng dẫn đến tai biến trong thì doanh nghiệp bảo hiểm mà cơ sở KCB đã mua bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường thiệt hại
 • Nếu đã thực hiện đúng các quy định chuyên môn kỹ thuật trong quá trình KCB nhưng vẫn xảy ra tai biến thì cơ sở KCB và người hành nghề không phải bồi thường thiệt hại

Thời hạn yêu cầu giải quyết tranh chấp về KCB là 05 năm kể từ khi sự việc xảy ra

Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân được quyền quyết định và phải niêm yết công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Nguồn: Cao đẳng Y Dược Vĩnh Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *